Omschrijving

Comité informel is een nomadische, samenwerkende curatoriële entiteit die, zoals de naam al suggereert, fungeert als een efemeer collectief dat zichzelf bij elk project opnieuw samenstelt.

Op basis van holistisch denken ontwikkelen we een contextuele curatoraanpak die rekening wil houden met elke parameter van een project en het wil verbinden met de omgeving waarin het wordt uitgevoerd.

In die zin werken we op een interdisciplinaire manier en staan we open voor alle soorten artistieke en culturele evenementen, met als doel een moment te creëren waarop kunst een voertuig voor gezelligheid wordt.