“Creativiteit is de centrale pijler van onze aanpak. We passen onze activiteiten aan op basis van de leeftijd en interesses van de deelnemers, waarbij we hen aanmoedigen om samen na te denken over verschillende thema’s zoals netheid, samenleven, pesten, tolerantie, enz. Deze aanpak stimuleert niet alleen expressie en delen, maar bevordert ook een geest van onderlinge hulp. Vanuit deze gedeelde reflecties begeleiden we hen in een creatieve samenwerking om aan het einde van de training een korte film te produceren.

Leren door plezier en onderlinge hulp staat centraal in onze methode. We geven voorrang aan speels experimenteren; door samen plezier te hebben, verbreden we hun horizon en verrijken we hun perspectieven. Voor ons hebben hands-on ervaring en spel voorrang boven theorie en techniek, waardoor een dynamische en interactieve leeromgeving wordt bevorderd.”

Focus op verbeelding, creativiteit en expressie

Talenten ontwikkelen:

Jongeren (die minder begunstigd zijn door het leven) de kans geven om hun vaardigheden te laten zien en hun potentieel te vergroten door relevante en toegankelijke trainingen. Laten we nieuwe toekomstperspectieven openen en hen de wens geven om te creëren en te ondernemen.

Leren en elkaar helpen terwijl we plezier hebben

De nadruk ligt op experimenteren en door samen plezier te hebben, verbreden we hun visie. We geven de voorkeur aan ervaring en spel boven theorie of techniek.

Leerprocessen stimuleren en de zaadjes van ondernemerschap zaaien.

De echte motor van verandering is de mens, de toekomst zijn de toekomstige ondernemers, makers, werkers, onderzoekers… Laten we de jongere generaties de wens geven om te ondernemen en van menselijk kapitaal het belangrijkste voordeel van deze revolutie maken. Laten we ook werkzoekenden de mogelijkheid geven om gemakkelijker werk te vinden door de accumulatie van nieuwe vaardigheden.
  • Zullen we de moed hebben om na te denken en de wereld van morgen vorm te geven?
  • Zullen we acteurs of toeschouwers van deze verandering zijn?
  • Geven we de jongere generaties de middelen om te reageren op de uitdagingen van de toekomst?