Omschrijving

Titel : Het Antropoceen langs de Maelbeek In het verleden was de vallei van de Maelbeek een langgerekt, welgesteld en nuttig watergebied. Door de eeuwen heen werd ze echter gedomineerd door industriële activiteiten en stedelijke ontwikkeling, waardoor de rivier in een riool veranderde. De gemeenten waar ze doorheen stroomt hebben haar begraven en haar en haar bronnen opgesloten in een riool. Het werd onderschat en verworpen. Het Antropoceen tijdperk was begonnen! Ik fotografeerde de antropocene ontwikkeling van de vallei, maar ik wilde dit benaderen met eerlijkheid, empathie en nederigheid… de vallei beschouwen als iets anders dan een object of een fenomeen dat gedocumenteerd moest worden. Het doel was om vragen te stellen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, om opnieuw na te denken over de toekomst van de vallei, om opnieuw contact te maken met het water en de natuur in deze verstedelijkte vallei, om ze hun rechtmatige plaats terug te geven, om de ecologische cyclus te herstellen… en vooral om een solidariteit te creëren tussen de natuur, de mens en de stad.

Daarom wilde ik de verschillende facetten ervan met dezelfde aandacht fotograferen, zonder onderscheid van status, bebouwd of natuurlijk, schoon of minder schoon (niet oplosbaar in de kringloop van het leven). Ik wil je de aanwezigheid van de vallei laten voelen, van het water dat verdwenen is, … Ik wil trouw blijven aan mijn gehechtheid aan deze vallei en zo foto’s produceren die kunnen bijdragen aan de strijd die anderen hebben geleverd om de vallei te herstellen, om een natuur-stedelijke solidariteit te suggereren.

In welke vallei zouden we willen wonen? Dit werk is een reflectie, een bevraging, geen strijd voor een goed doel. Ik heb dit project als amateur aangepakt, niet als wetenschapper… het is meer een kwestie van delen dat ik laat zien… wat bezoekers misschien aanmoedigt om deze gedachtegang voort te zetten. Hoe zullen de bewoners het ontwikkelen? Werk in uitvoeringBiografie

Titel : Het Antropoceen langs de Maelbeek Gefascineerd door de evolutie van onze planeet in het algemeen, maar ook op lokaal niveau, deel ik graag mijn observaties via het medium fotografie. Mijn interesse gaat uit naar de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en niet-mensen en de situatie op de plaatsen waar ik kom, in het bijzonder mijn buurt en de vallei van de Maelbeek. Mijn projecten worden uitgevoerd in het kader van de workshop Contraste in Etterbeek.Werken