Omschrijving

Crematorium Uitzicht III In deze derde serie, gewijd aan het crematorium van Uitzicht, gaat Sérgio Santa verder met het verkennen van de ruimte door middel van het gecreëerde beeld. Hij herhaalt de route, herbekijkt het idee van de architecturale wandeling, herleeft en bekijkt het crematorium in een nieuw licht. De architect heeft het podium definitief verlaten (?): de geleidelijke benadering van het crematorium, die begon met schetsen, vervolgens het vastleggen van de ruimte van een afstand en de toe-eigening van de ruimte door middel van fotografie, culmineert in een toe-eigening van het beeld. De kijker wordt uitgenodigd om het beeld te betreden, het te bewonen, het te vullen met zijn of haar eigen interpretaties. In plaats van de ruimte van het crematorium te herscheppen, wordt hier een nieuwe plek gecreëerd. Een ruimte in een ruimte nodigt iedereen uit om zijn eigen wandeling te maken tussen licht en schaduw, de eeuwige tweedeling. Deze serie gaat onvermijdelijk dieper in op rouw. De ontwikkeling van de beelden heeft zich laten besmetten door het leven van alledag. De onontkoombare confrontatie met zwart, dat bij aandachtige observatie zijn subtiliteiten en de vormen waaruit het bestaat onthult. Zwart is dicht genoeg om details tevoorschijn te laten komen als je er langer of zorgvuldiger naar kijkt: het is geen ergerlijk, ondoorzichtig zwart, het is een zwart met diepte. Het stelt ons in staat om plasticiteit en betekenis te verkennen. Sérgio wil een mentale reis maken en verschillende mogelijkheden toestaan om zijn foto’s te ontdekken. Deze serie is een uitweiding naar de plasticiteit van het beeld, wat op zijn beurt een verkenning van de geest is. Sabrina Dâmaso, 3 juni 2023.Biografie

Sergio Santa werd geboren in Lissabon in 1983, waar hij architectuur studeerde. Hij woont sinds 2013 in Brussel en begon in 2020 filmfotografie te studeren bij Armyde Peignier aan de Hogeschool voor de Kunsten in Elsene.Werken